Regular daily schedule

 Start timeEnd time 
Period 17:40 a.m.8:47 a.m. 
Period 28:54 a.m.10:01 a.m. 
Period 310:08 a.m.11:15 a.m. 
Period 411:22 a.m.

1:06 p.m.

 
Period 51:13 p.m.2:20 p.m. 
    
 Leave classLeave lunchBack to class
Lunch 111:22 a.m.11:50 a.m.11:54 a.m.
Lunch 211:47 a.m.12:15 p.m.12:19 p.m.
Lunch 312:12 p.m.12:40 p.m.12:44 p.m.
Lunch 412:37 p.m.1:06 p.m.No return

Cardinal core schedule

 Start timeEnd time 
Period 17:40 a.m.8:37 a.m. 
Cardinal CORE8:44 a.m.9:29 a.m. 
Period 29:36 a.m.10:33 a.m. 
Period 310:40 a.m.11:37 a.m. 
Period 411:44 a.m.1:16 p.m. 
Period 51:23 p.m.2:20 p.m. 
    
 Leave classLeave lunchBack to class
Lunch 111:44 a.m.12:09 p.m.12:11 p.m.
Lunch 212:05 p.m.12:30 p.m.12:33 p.m.
Lunch 312:27 p.m.12:52 p.m.12:55 p.m.
Lunch 412:50 p.m.1:16 p.m.No return

Wednesday cardinal time schedule

 Start timeEnd time 
Cardinal time7:10 a.m.8:20 a.m. 
Period 18:30 a.m.9:29 a.m. 
Period 29:36 a.m.10:33 a.m. 
Period 310:40 a.m.11:37 a.m. 
Period 411:44 a.m.1:16 p.m. 
Period 51:23 p.m.2:20 p.m. 
    
 Leave classLeave lunchBack to class
Lunch 111:44 a.m.12:09 p.m.12:11 p.m.
Lunch 212:05 p.m.12:30 p.m.12:33 p.m.
Lunch 312:27 p.m.12:52 p.m.12:55 p.m.
Lunch 412:50 p.m.1:16 p.m.No return


CLOSE