• Pipes - Black - Elbows - 90 Degree

   

  14M116

  elbow
  ELBOW, 1-1/2, 90 DEGREE, BLACK, U/M EACH 
   

  14M131

  elbow
  ELBOW, 1-1/4, 90 DEGREE, BLACK, U/M EACH 
   

  14M144

  elbow
  ELBOW, 1/4, 90 DEGREE, BLACK, U/M EACH
   

  14M156

  elbow
  ELBOW, 3/4, 90 DEGREE, BLACK, U/M EACH 
 •  

   

  14M121

  elbow
  ELBOW, 1, 90 DEGREE, BLACK, U/M EACH 
   

  14M137

  elbow
  ELBOW, 1/2, 90 DEGREE, BLACK, U/M EACH 
   

  14M149

  elbow
  ELBOW, 2, 90 DEGREE, BLACK, U/M EACH
   

  14M162

  elbow
  ELBOW, 3/8, 90 DEGREE, BLACK, U/M EACH