•   

  Contact

  Grace Zachman
  Honors Geometry/3 Tri Geometry
  Math League Coach
  Anoka High School
  763-506-6281
 • Teaching schedule

     Trimester 1  Trimester 2  Trimester 3
   Period 1 Credit Recovery Geometry B  Credit Recovery
  Period 2 Honors Geometry Credit Recovery Prep
   Period 3 3 Tri Geometry 3 Tri Geometry 3 Tri Geometry
   Period 4 Prep Geometry B Honors Geometry
   Period 5 Honors Geometry Prep Honors Geometry